x 
Handlekurv - Kr 0,00

  • Handlekurv er tom

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.osloverktøy.no.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, som blir sendt fra Scantools AS, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Betaling

Betaling skjer med VISA eller Mastercard.
Firmakunder kan betale via faktura. Kredittsjekk foretas.

Priser er inkl.MVA og gjelder kun i nettbutikken. Frakt kommer i tillegg.

2. Levering

Når vi har mottatt din ordre, vil varene normalt bli sendt fra osloverktøy.no innen 3-5 dager. Varene blir levert per post.
Pakker sendes som Klimanøytral Servicepakke.

3. Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse per e-mail så fort du har bestilt varer fra oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på ordrebekreftelsen din i tilfelle opplysninger skulle være nødvendig. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelse per e-mail, vennligst kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

6. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 12. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av den, dersom:

  • Varen er utsolgt fra lager
  • Vi ikke mottar autorisasjon på din betaling
  • Vi oppdager feilaktig pris eller produktbeskrivelse
  • Du ikke møter kravene satt i disse salgsbetingelsene

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Dersom det skulle være problemer med din bestilling, vil du bli kontaktet av Osloverktøy.no.

7. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon på vår nettside og om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne produkter fra nettsidene, endre nettsidene og innholdet på disse.

8. Levering og forsinkelse

Vi har risikoen for produktene inntil du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve kjøpesummen tilbake.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Påse at emballasjen er uskadet. Dersom det anmerkes skade på emballasjen, må dette anmerkes posten.

10. Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 12.

11. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

12. Angrerett

Du har full retur- og ev. bytterett i 14 dager fra og med den dagen du mottar varene. Dette under forutsetning av at eventuelle originalforseglinger ikke er brutt og at varen er I samme stand som da du mottok den. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Ved retur eller bytting må kjøper betale returfrakt. ScanTools AS kan ikke stå ansvarlig for varer som blir borte ved retur uten forsendelseskvittering. Vi anbefaler at du har forsendelseskvittering.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser eller for varer som forringes raskt.

13. Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Informasjon blir ikke gitt til en tredje part eller brukt til andre formål uten at du samtykker til dette.

14. Norsk lov

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

For å kunne handle på www.osloverktøy.no må du ha fylt 18 år.

 

Utskrift E-post